PASAIAKO ZERGA ORDENANTZAK

Oharra: Informazio honek ez du balio juridikorik, bakarrik ematen da herritarrak jakinaren gainean egon daitezen