Adinekoentzako egoitzak

Zaharren Egoitza

Adinekoentzako egoitzek arlo guztiak hartzen dituen zerbitzua ematen dute –ostatua, mantenua eta osasun-laguntza-, eta guztia adineko pertsonen premietara egokituta.

PLAZAK

41 Gizartekintza-rekin hitzartuak.

SARTZEKO BALDINTZAK

  • 60 urte eginak izatea.
  • Eskaera egiten denean, gutxienez 24 hilabetez izatea Gipuzkoan erroldaturik edo, Gipuzkoan jaiotakoa izaki, azken hamar urteetatik gutxienez 24 hilabetetan bertan bizi izana.
  • Osasunari dagokionez, ospitaleetan jarraian egon beharrik ez izateko moduan aurkitzea.
  • Elkarbizitza modu larrian eragotz dezakeen jokabide-nahasterik ez izatea.

Eskaera behar bezala izapidetzeko, dokumentu hauek aurkeztu behar dira:

1.- Eskabide-orria betea.
2.- Familia-unitateko kide guztien nortasun-agiriaren fotokopia.
3.- Familia-unitateko kide guztien Errenta Aitorpenaren eta Ondarearen gaineko Zergaren fotokopia; beharturik ez badaude, erretiro-pentsio edo beste edozein errentaren sinestamendua eta ondasun higiezin eta higigarrien zinpeko aitorpena.
4.- Baimena ematea Oinarrizko Gizarte Zerbitzu eta Gizartekintzari datuak egiaztatu edo galdegiteko.

AGIRIAK AURKEZTEKO LEKUA

Udalaren Gizarte Zerbitzuak
Telefono-zenbakia: 943-00 43 20
Bulego-orduak: 10:00etatik 14:00etara.
Helbide elektronikoa: trintx.gizar@pasaia.net

ZERGA ORDENANTZETAN AURREIKUSITAKO TASAK

 

Deskribapena Kopurua Salneurria

 

Deskribapena Kopurua Salneurria
Zaharren egoitzako estatutuak