Kontratazio-organoak

Kontratazio-organoak

Jatorrian Alkatetza da kontratazio-organoa, kontratuaren zenbatekoa ez bada aurrekontuaren ohiko baliabideen %10 baino handiagoa, edo iraupena lau urtetik gorakoa ez bada; kasu horietan kontratazioa Udalbatzari dagokio (Sektore publikoko kontratuei buruzko azaroaren 38ko 9/2017 Legea, 2. Xedapen gehigarria, 1 eta 2. Atalak).