Sarrera

Irisgarritasun Planaren helburuak dira bizi-kalitatea hobetzea, pertsonen berdintasuna eta gizarte-kohesioa hobetzea; eta horretarako, eremu eta eraikin publikoen eta komunikazio- eta garraio-elementuen irisgarritasun unibertsala lortu nahi da.

Irisgarritasun Planari hasierako onarpena eman zion Udalbatzak 2019ko irailaren 24an; gero jendaurrean jarri zen 30 egun baliodunez, 2019ko urriaren 28ko GAOn eta Pasaiako udalaren web orrian eta iragarki-taulan argitaratu ondoren.

2020ko otsailaren 4an Udalbatzak behin-betiko onarpena eman zion.

Deskargatzeko fitxategiak

 

1. liburukia: ALDERDI OROKORRAK

PDF (0,5 Mb)

 

2. liburukia: ARAUDIA

PDF (5,9 Mb)

 

3. liburukia: BIDE PUBLIKOAN JARDUTEKO PLANA

PDF (21 Mb)

 

4. liburukia: UDAL-ERAIKINETAN JARDUTEKO PLANA

PDF (15,5 Mb)

 

 

5. liburukia: GARRAIOA

PDF (28,8 Mb)

 

6. liburukia: KOMUNIKAZIOA

PDF (1,4 Mb)

 

7. liburukia: LABURPENA

PDF (0,7 Mb)


1. eranskina: JARDUKETEN PLANOAK

PDF (108 Mb)

2. eranskina: JARDUKETAK OINEZKOENTZAKO IBILBIDEETAN

PDF (8,3 Mb)

3. eranskina: ELEMENTU MEKANIKO BERTIKALEN PROPOSAMENA

PDF (3,9 Mb)