Web edukia bistaratu

PASAIAKO UDALEKO ZINEGOTZIAK 2019-2023

ARDURA (info +) ZINEGOTZIA HARREMANETARAKO TALDEA ARGAZKIA
 • ALKATE - LEHENDAKARIA
 • TOKIKO GOBERNU BATZARREKO PRESIDENTEA
 • ANTXOKO ZINEGOTZIA (info. +)
 • Udal-Batzarraren kidea

IZASKUN GÓMEZ CERMEÑO

 • Alkatearen agurra
 • Curriculuma
 • Ondasunen aitorpena
 • Agenda
 • Ordainsaria: 21. maila, %100an: 3.687,89 EUR/hil. (info +)

LORE SUAREZ LINAZASORO

 • Curriculuma
 • Ondasunen aitorpena
 • Ordainsaria: 14. maila, %100an: 2.760 EUR/hil. (info +)
 • 943344034 - 451
 • lsuarez@pasaia.net
 • Facebook

JORGE AGUAYO MARTINEZ

 • 943344034 - 451
 • jaguayo@pasaia.net
 • trintxerpe@pasaia.net
 • Facebook

 • Udal-Batzarraren kidea

ITZIAR BARRAGAN RODIÑO

 • Curriculuma
 • Ondasunen aitorpena
 • 943344034 - 451
 • ibarragan@pasaia.net
 • Facebook

 • Udal-Batzarraren kidea

MIGUEL ANGEL CRESPO RICO

 • 943344034 - 451
 • macrespo@pasaia.net

NAHIKARI OTERMIN SOROA

 • Curriculuma
 • Ondasunen aitorpena
 • Ordainsaria: 14. maila, %100an: 2.760 EUR/hil.(info +)

LORETO OSA OCON

 • Curriculuma
 • Ondasunen aitorpena
 • 943344034 - 454
 • losa@pasaia.net
 • donibane@pasaia.net

 • Udal-Batzarraren kidea

JON ANDER ECEIZA PRIETO

 • Curriculuma
 • Ondasunen aitorpena
 • 943344034 - 454
 • jaeceiza@pasaia.net

 • Udal-Batzarraren kidea

KOLDO ERRONDOSORO DOMINGUEZ

 • Curriculuma
 • Ondasunen aitorpena
 • 943344034 - 454
 • kerrondosoro@pasaia.net

 • Udal-Batzarraren kidea

JUNKAL MINTEGIA ARREGI

 • 943344034 - 452
 • jmintegia@pasaia.net

 • Udal-Batzarraren kidea

MIGUEL MARIA TORREA ETXABE

 • 943344034 - 452
 • mmtorrea@pasaia.net
 • Twitter

IRAITZ PAZOS LAPIDO

 • 943344034 - 452
 • ipazos@pasaia.net
 • Twitter

 • Udal-Batzarraren kidea

XABIER ALEGRIA LOINAZ

 • 943344034 - 452
 • xalegria@pasaia.net
 • Twitter

 • Udal-Batzarraren kidea

AMAIA MUGURUZA ARREGI

 • 943344034 - 452
 • amuguruza@pasaia.net

 • Udal-Batzarraren kidea

MIKEL GOTZON GARCIA PEÑIL

 • 943344034 - 452
 • mgarcia@pasaia.net

JULEN RODRIGUEZ ABOY

 • Curriculuma
 • Ondasunen aitorpena
 • Ordainsaria: 14. maila, %100an: 2.760 EUR/hil.(info +)

 • Udal-Batzarraren kidea

IZASKUN URRUZOLA MORAN

 • Curriculuma
 • Ondasunen aitorpena
 • 943344034 - 450
 • iurruzola@pasaia.net

Web edukia bistaratu

AZALPENAK

 • ARDURAK: Udalbatzako alkatearen eskumenak honako lege hauetan ezarrita daude: Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen, apirilaren 2ko, 7/1985 Legearen 21. eta 22. Artikuluak; eta Toki Erakundeen Antolaketa, Funtzionamendu eta Araubide Juridikoaren Erregelamendua onartzen duen, azaroaren 28ko, 2568/1986 Errege Dekretuaren 41. eta 50. artikuluak. Bi arauek (7/1985 legearen 21.3. artikuluak eta 2568/1986 EDren 43. artikuluak) ezartzen dituzte alkateak bere eskumenak beste udalkide batzuei eskuordetzeko mekanismoak. Aurreko taulako lehen zutabean Pasaiako Udalean indarrean diren eskuordetzeak zehazten dira, eta baita eskuordetze horiek ezartzen dituzten dekretuen estekak ere.
 • ZINEGOTZIEN DIRU KOPURU FINKOAK: Udalbatzako kideentzako eta talde politikoentzako diru-kopuruak Aurrekontua gauzatzeko arauetan zehazten dira, hain zuzen, 10. arauan eta "Euskadiko tokiko erakundeetako lan harremanetarako protokolo markoan" oinarritzen dira (Udalitz, udalen lan-hitzarmena: Ordainsarien eta dieten taula). Soilik arduraldi esklusiboa edo partziala duten zinegotziek jasotzen dituzte kopuru finkoak eta aipatutako kopurak hileko gordinak dira.
 • DIETAK: Arduraldi esklusiboa edo partziala ez duten zinegotziek eta bateraezintasunik ez badago, Osoko bilkuretara benetan bertaratzeagatik, 90 €ko kopuru finkoa jasoko dute bilkura bakoitzeko, eta Informazio Batzordeetara, Tokiko Gobernu Batzordera, Bozeramaile Batzordera eta erakunde autonomoetako zuzendaritza batzordeetara benetan bertaratzeagatik, 60 €koa. Bestalde kide anitzeko organoaren batzordeburu eginkizunak betetzen dituztenek 15€ko kopuru gehigarria jasoko dute.
 • DIRU-KOPURUAK TALDEENTZAKO: Azkenik, talde politikoek hilero kopuru hauek jasoko dituzte beren zereginetarako (taldearen finkoa: 450 €; Zinegotzi bakoitzeko: 150 €):
Talde politikoa Zinegotzi kopurua Hileroko diru-kopurua

PSE-EE PSOE

5 1.200.- €

EAJ - PNV

4 1.050.- €

EH-BILDU

6 1.350.- €

PODEMOS- EQUO

2 750.- €