Adinekoentzako eguneko zentroa

Eguneko Zentroa

Eguneko zentroak arreta integrala ematen die 60 urte edo gehiagoko pertsonei, beren familian edo gizartean duten egoeragatik eta ezintasun fisiko edo psikikoagatik mugatuak daudenean edo beren buruaren autonomiaren aldetik gabeziak dituztenean.

SARTZEKO BALDINTZAK:

  • Udalerrian erroldatua egotea.
  • 60 urte edo gehiago izatea.
  • Eguneko bizimodua egiteko autonomia aski ez izatea, egoera fisiko edo psikikoan gabeziak dituztelako.
  • Gaixotasun kutsakorrik ez izatea, ezta ospitalaratzea eskatzen duen gaitzik ere.
  • Zentroan elkarbizitza arrunta egiteko buruko nahaste larririk ez izatea
  • Zentroan egiten diren jarduerak aurrera eramateko moduan egotea.

AGIRIAK AURKEZTEKO:

Udalaren Gizarte Zerbitzuak.
Telefono-zenbakia: 943-004320.
Helbide elektronikoa: trintx.gizar@pasaia.net
Bulego-orduak: 10:00etatik 14:00etara.

ZERBITZUAREN KOSTUA

Indarreko Zerga Ordenantzen arabera:

 

Deskribapena Kopurua Salneurria