Ura-HAZ-Bizikletak-KulturLokalak

EgunekoZentroa-Azokak-Hilerriak

Egunneko zentroa

Eguneko zentroaren funtzionamendu arautegia

(1999-06-14ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala)

Azokak

Merkatuen Erregelamendua

(1994-03-03ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala)

Hilerriak

Hilerrien araudia

(2013-01-03ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala)

Animaliak-Larreatzea


ANIMALIAK

Animaliak

Animaliak izan eta babesteko udal ordenantza

(2000-04-28ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala)

Larreatze

Jaizkibel mendian larratzeak arautzeko ordenantza

(2000-03-23ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala)

LanPoltsak

Lan poltsak

Lan-poltsak kudeatzeko irizpideen araudia

(2020-07-16ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala)