Web edukia bistaratu

Beste ordenantza eta arau batzuk

PDF
0,15 MB
Pasaiako udaleko HAZ (Herritarren Arreta Zerbitzua) arautzeko udal ordenantza
PDF
0,43 MB
Bide Publikoen Garbiketa eta Eraiketa zein Lurren Erabilera eta Iraupenari Buruzko Eginbeharren Udal Ordenantza
PDF
0,12 MB
Hiriko Zaborren Bilketa eta Erre Ezineko Hondakinen Tratamenduari buruzko Udal Ordenantza
PDF
0,12 MB
Elkarteen udal erregistroaren ordenantza
PDF
0,12 MB
Kulturarako udal-lokalen erabilpenaren arautegia
PDF
0,76 MB
Eguneko zentroaren funtzionamendu arautegia
Donibaneko hirigune historikoan zirkulazio araudiaren ordenantza
(2001-05-08ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala)
Trafikoa, ibilgailu motordunen zirkulazioa eta bide-segurtasuna arautzeko ordenantza orokorra
(2009-01-21eko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala)
PDF
0,25 MB
Euskararen Erabilera Normaltzeko Udal-Ordenantza
PDF
0,65 MB
Edateko Ur Hornidurarako Udal Zerbitzuari buruzko Erreglamendua
PDF
0,10 MB
Merkatuen Erreglamendua
PDF
0,30 MB
Animaliak izan eta babesteko udal ordenantza
Jabari publikoaren erabilera pribaturako tramitazio, kontzesioa e.a. arautzen duen ordenantza, ibilgailuak garajeetara sartzeko eta aparkalekua gordetzeko
(2009-02-18ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala)
PDF
0,15 MB
Bide publikoan terrazak eta mahai­txoak jartzeko Udal Ordenan­tza Arautzailea
Pasaiako Udalaren administrazio elektronikoaren zenbait alderdi arautzen dituen ordenantza
(2022ko azaroaren 25eko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala)
Hilerrien araudia
(2013-01-03ko Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala)
PDF
0,50 MB
Pasaiako Auto-Taxi Zerbitzuaren Udal Ordenantza
PDF
1,50 MB
Argiteri Publikoaren Araudia
PDF
0,02 MB
Jaizkibel mendian larratzeak arautzeko ordenantza
PDF
0,11 MB
Pasaiako Bizikleten Mailegu Zerbitzua (Bizibadia) arautzeko ordenantza
PDF
0,49 MB
Nabarra Bou plazako lurpeko aparkalekuen behin-behineko emakidarako baldintza agiria
PDF
0,12 MB
Azkueneko aparkalekuen eskualdatzea arautzen duen baldintza-agiria
PDF
0,11 MB
Jarduera fisiko eta kirolaren saila eta aholku batzordearen funtzionamendu-araudia
PDF
0,13 MB
Lan-poltsak kudeatzeko irizpideen araudia