Udako jaiak

 747 485 445

Pasaiako jaietan eraso sexista eta LGTBfoboen aurrean arreta eskaintzeko telefono-zerbitzu profesionala
Servicio telefónico profesional de atención ante agresiones sexistas y LGTBfobas en las fiestas de Pasaia

24 ordu, 20:00etatik aurrera, egutegian azpimarratutako egunetan
24 horas, de 20:00 en adelante, en las fechas señaladas en el calendario

EZ ERASO SEXISTARIK, EZ ERASO LGTBFOBORIK!
¡NO A LAS AGRESIONES SEXISTAS NI LGTBFOBAS!

Erasoren bat jasan edo horren berri baduzu, baliabide hauek dituzu zure eskura / Si has sufrido o sabes de alguna agresión, tienes a tu disposición estos recursos:

Honako zerbitzu hauetakoren batekin ere jar zaitezke harremanetan / También puedes contactar con alguno de los siguientes servicios:

  • SATEVI (Eusko Jaurlaritza: Emakumeen kontrako indarkeriaren biktima diren emakumeentzako informazio- eta arreta-zerbitzua / Gobierno Vasco : Servicio Especializado de información y atención a mujeres víctimas de violencia machista)

900840111

  • SFUS (Gipuzkoako Foru Aldundia: Gizarte Larrialdien Koordinazioko Foru Zerbitzua / Diputación Foral de Gipuzkoa: Servicio de Coordinación Foral de Urgencias Sociales)

943112111

  • Pasaiako Gizarte Serbitzuak / Servicios Sociales de Pasaia

943344034 / 910

  • Pasaiako Udaltzaingoa / Guardia Municipal de Pasaia

943004300

  • Larrialdiak, Eusko Jaurlaritza / Emergencias, Gobierno Vasco

112


Egin klik irudi honetan indarkeria matxistaren eta sexu-erasoen aurrean Pasaiako Udalak duen gida deskargatzeko (PDF 1 Mb) / Haz click en la siguiente imagen para descargar la guía del Ayuntamiento de Pasaia ante la violencia machista y las agresiones sexuales (PDF 1 Mb)