Web edukia bistaratu

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133.1 artikuluak ezartzen duenez, lege baten edo erregelamendu baten proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko da administrazio eskudunaren web atariaren bitartez, eta jasoko da zer iritzi duten arau berriaren eraginpean gerta litezkeen subjektu eta ordezkaritza handiena duten erakundeek honako hauei buruz: 

  • A) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak. 
  • B) Arau horren onespenaren premia eta egokitasuna. 
  • C) Araudiaren helburuak. 
  • D) Araudi bidezko eta Araudiz besteko zer beste irtenbide izan daitezkeen: 

Orri honetan Pasaiako Udalaren araudi-ekimenak zerrendatzen dira, kasuan-kasuan prozesuan parte-hartzeko bideak eta epeak zehaztuz.

Araudi berrien aldez aurreko kontsultak

2018 3-Urtea duen edukia.

Aldez aurreko kontsulta publikoa Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren araudi berria egiteko

Aldez aurreko kontsulta publikoa Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren araudi berria egiteko

Parte-hartzeko epea: Abuztuaren 2rarte

Argitaratze-data: 2018-07-04

Aldez aurreko kontsulta publikoa Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren zerga ordenantza berria egiteko

Aldez aurreko kontsulta publikoa Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren zerga ordenantza berria egiteko

Parte-hartzeko epea: abuztuaren 2rarte

Argitaratze-data: 2018-07-04