Web edukia bistaratu

Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133.1 artikuluak ezartzen duenez, lege baten edo erregelamendu baten proiektua edo aurreproiektua prestatu baino lehen, kontsulta publiko bat bideratuko da administrazio eskudunaren web atariaren bitartez, eta jasoko da zer iritzi duten arau berriaren eraginpean gerta litezkeen subjektu eta ordezkaritza handiena duten erakundeek honako hauei buruz: 

  • A) Ekimenarekin konpondu nahi diren arazoak. 
  • B) Arau horren onespenaren premia eta egokitasuna. 
  • C) Araudiaren helburuak. 
  • D) Araudi bidezko eta Araudiz besteko zer beste irtenbide izan daitezkeen: 

Orri honetan Pasaiako Udalaren araudi-ekimenak zerrendatzen dira, kasuan-kasuan prozesuan parte-hartzeko bideak eta epeak zehaztuz.

Araudi berrien aldez aurreko kontsultak

2022 3-Urtea duen edukia.

Dirulaguntzak ematea arautzen duen ordenantza orokorra onartu aurreko kontsulta publikoa

Dirulaguntzak ematea arautzen duen ordenantza orokorra onartu aurreko kontsulta publikoa

Ekarpenak egiteko epea, azaroaren 3a arte

Argitaratze-data: 2022-10-11

Obra  txikien  aurretiazko komunikazio  erregimena  arautuko  duen Ordenantza berriaren aurretiko kontsulta publikoa

Obra txikien aurretiazko komunikazio erregimena arautuko duen Ordenantza berriaren aurretiko kontsulta publikoa

Ekarpenak aurkezteko epea 2022ko ekainaren 17a arte

Argitaratze-data: 2022-05-25

Udal azoken ordenantza berriaren aurretiko kontsulta

Udal azoken ordenantza berriaren aurretiko kontsulta

Ekarpenak egiteko epea otsailaren 10a arte

Argitaratze-data: 2022-02-02