Apartamentu babestuak

Apartamentu Babestuak

Apartamentu hauek etxebizitza autonomoak dira, pertsona bakarrarentzakoak edo birentzakoak, eta zerbitzu kolektiboak dituzte, erabil daitezkeenak edo ez. Gehiagoko laguntzarik behar ez duten adinekoei bizitegia emateko balio dute.

PLAZAK:
14 apartamentu; 3 birentzakoak eta 11 bakarrarentzakoak.


SARTZEKO BALDINTZAK:

  • Udalerrian erroldaturik egotea.
  • 60 urte edo gehiago izatea.
  • Gizartekintzako balio-eskalaren arabera, autonomo gisa sailkatua egotea.
  • Gaixotasun kutsakorrik ez izatea, ezta ospitalaratzea eskatzen duen gaitzik ere.
  • Elkarbizitza modu larrian eragotz dezakeen jokabide-nahasterik ez izatea.
  • Eguneroko bizimoduan egiten diren oinarrizko jarduerak egiteko moduan egotea.


AGIRIAK AURKEZTEKO:
Udalaren Gizarte Zerbitzuak.
Telefono-zenbakia: 943-004320.
Helbide elektronikoa: trintx.gizar@pasaia.net
Bulego-orduak: 10:00etatik 14:00etara.

KONTSULTAK:
Udalaren Gizarte Zerbitzuak