Arau subsidiarioak

PASAIAKO ARAU SUBSIDIARIOAK

"A" agiria - TXOSTENA

 • TB-I.- Pasaiako Arau Subsidiarioen Testu Bateginerako sarrera.
 • I.- Sarrera.
 • II.- Informazioaren laburpena eta Azterketa Urbanistikoa.
 • III.- Ordenaziorako proposamena.
 • Eraskina.- Ordenazio Taulak.

"B" agiria - PLANOAK

 • 0. Informazioaren eta Aurrerapenaren laburpena.
 • 1. Hirigintza Erregimen Orokorra.
 • 2. Garapen eta Exekuziorako Erregimena.
 • 3. Ordenazioa.
 • 4. Fitxa Urbanistikoak.
 • 5. Ordenazio Sektoriala.

"C" agiria - HIRIGINTZ ARAUAK

Lehen Liburua

 • Izaera Orokorreko Hirigintz Arauak.
 • Atariko Titulua: Izaera Orokorreko Xedapenak.
 • Lehen Titulua: Hirigintza Erregimen Orokorra.
 • Bigarren Titulua: Lizentziak.
 • Hirugarren Titulua: Lurzoruaren Erabilera eta Eraikuntzari buruzko Ordenantza Orokorrak.

Bigarren Liburua

 • Izaera Orokorreko Hirigintz Arauak.
 • Laugarren Titulua: Ihardueren Ezarpenerako Erregimena.
 • Bostgarren Titulua: Izaera Sektorialeko Zenbait Arau.
 • Seigarren Titulua: Ingurugiroaren Babesari buruz, Bizi-Kalitateari buruz eta Paisaia eta Naturaren Kontserbazio, Babesa eta Zainketari buruzko Arauak.
 • Eraskina: Pasaiako Udalerrian "Interes Kuktural" eta "Naturalistikoa" duen Ondare Eraikiaren Katalogoa.

Hirugarren Liburua: Izaera Zehatzeko Hirigintz Arauak Donibaneko -H.I.E.- Hirigintz Interbentziorako Eremuetan.

Laugarren Liburua: Izaera Zehatzeko Hirigintz Arauak Trintxerpe-San Pedroko -H.I.E.- Hirigintz Interbentziorako Eremuetan.

Bostgarren Liburua: Izaera Zehatzeko Hirigintz Arauak Antxoko -H.I.E.- Hirigintz Interbentziorako Eremuetan.

Seigarren Liburua: Izaera Zehatzeko Hirigintz Arauak Portuko -H.I.E.- Hirigintz Interbentziorako Eremuetan.

 

"D" agiria - LEHENTASUNEN ORDENA ETA EXEKUZIORAKO EPEAK

D.1 Eraskina.- Ekonomi eta Finantza Azterketa.