2017ko Aurrekontua

2017KO AURREKONTUA

 

Alkatearen memoria

Kontu-hartzailearen txostena

Diru-sarreren egoera

 

Gastuen egoera

 

Aurrekontuak gauzatzeko araua

Erakunde autonomoak

 

Aurrekontua onartzeko egutegia