2015ko Aurrekontua

2015

 

Alkatearen memoria

Sarrera eta ohiko gastuen eta inbertsioen arteko koadro konparatiboa. Aurrekontuaren oreka eta egonkortasuna

Diru-sarreren egoera

Gastuen egoera

 

Aurrekontuak gauzatzeko araua

Erakunde autonomoak

    Pasaiako udal euskaltegia: SARRERAK / GASTUAK
    Pasaiako zaharren udal egoitza: SARRERAK / GASTUAK
    Pasaia musikal: SARRERAK / GASTUAK

Egutegia

    2015/01/21: Aurrekontuaren aurkezpena talde politikoei
    2015/01/22: Prentsan aurkezpena
    2015/01/26: Herritarrei aurkezpen publikoa
    2015/02/05: Herritarrek ekarpenak egiteko epea amaitzen da
                                      2015/02/09: Zuzenketak aurkezteko epea amaitzen da
                                      2015/02/10: Zuzenketak taldeei igorriko zaizkie
                                  2015/02/17: Ogasun batzordea, zuzenketak aztertu eta irizpena emateko
                                     2015/02/24: Udalbatzarraren hasierako onarpena
                                 2015/03/03: Udalbatzarraren hasierako onarpena GAOn argitaratzea
                                    2015/03/30: Behin-betiko onarpena GAOn argitaratzea