Web edukia bistaratu

2008

2008ko aurrekontua 2008ko otsailaren 5ean onartu zen. Ondorengo estekan ikus dezakezu aurrekontua egiteko eman diren pausoak: 2008ko aurrekontua

SARREREN EGOERA
I ZUZENEKO ZERGA 3.453.430
II ZEHARKAKO ZERGAK 720.000
III TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK 2.220.690
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 11.991.245
V ONDARE SARRERAK 86.050
OHIKO SARRERA OROTARA 18.471.416
VI INBERTSIO ERREALEN BESTERANTZEA 0
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 1.736.954
VIII FINANTZA AKTIBOAK  
IX FINANTZA PASIBOAK 735.734
KAPITAL SARRERA OROTARA 2.472.688

SARRERA AURREKONTUA OROTARA

20.944.103

 

GASTUEN EGOERA
I PERTSONAL GASTUAK 7.173.920
II GASTUAK ONDASUN ARRUNT ETA ZERBITZUETAN 7.064.801
III FINANTZA GASTUAK 265.000
IV TRANSFERENTZIA ARRUNTAK 2.239.473
IX FINANTZA PASIBOAK 435.000
OHIKO GASTU OROTARA 17.178.193
VI INBERTSIO ERREALAK 3.741.772
VII KAPITAL TRANSFERENTZIAK 24.137
VIII FINANTZA AKTIBOAK  
KAPITAL GASTU OROTARA 3.765.910
GASTU AURREKONTUA OROTARA 20.944.103

 

OREKA
OHIKO SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA 1.293.222
KAPITAL SARREREN/GASTUEN DIFERENTZIA -1.293.222
AURREKONTUAREN DIFERENTZIA 0

 

Ikus 2008ko aurrekontua.pdf fitxategian kontu-sailen xehetasuna.
AURREKONTUAK GAUZATZEKO ARAUA: pdf fitxategia