Eduki publikatzailea

Zerga ordenantzen aldaketaren hasierako onarpena

Erreklamazioak egiteko abuztuaren 20a arte

Udalbatzak, 2020ko ekainaren 30an eginiko bilkuran, hasierako onespena eman zion  jarraian aipatutako tasak eta zergak arautzen dituen ordenantzaren aldaketari:

  • 01.Ordenantza orokorra, zergen eta toki-zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa eta bilketa arautzen duena.
  • 05.Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza.
  • 08.03 Jabari publikoaren erabilera pribatiboa.

Aldaketaren iragarkia 2020ko uztailaren 8ako GAOn argitaratu da.

 

ZZOOen aldaketa

PDF (0,8 Mb)