Eduki publikatzailea

Argitaratze-data: 2020/07/08

Zerga ordenantzen aldaketaren hasierako onarpena

Erreklamazioak egiteko abuztuaren 20a arte

Udalbatzak, 2020ko ekainaren 30an eginiko bilkuran, hasierako onespena eman zion  jarraian aipatutako tasak eta zergak arautzen dituen ordenantzaren aldaketari:

  • 01.Ordenantza orokorra, zergen eta toki-zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa eta bilketa arautzen duena.
  • 05.Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza.
  • 08.03 Jabari publikoaren erabilera pribatiboa.

Aldaketaren iragarkia 2020ko uztailaren 8ako GAOn argitaratu da.

 

ZZOOen aldaketa

PDF (0,8 Mb)