Eduki publikatzailea

Argitaratze-data: 2018/10/09

Ur-hornidura, saneamendu eta hondakin- bilketako diru-laguntzak emateko ordenantzaren aldaketa

Ur-hornidura, saneamendu eta hondakin- bilketako tasak ordaintzeko diru-laguntzak emateko arauak ezartzen dituen Udal Ordenantza aldaketa onetsiz Udal Batzarrak 2018ko uztailaren 20an hartu zuen erabakia jendaurrean egon den arauzko epean inolako alegaziorik aurkeztu ez denez, aipatu erabakia behin betikotzat jo da eta testu osoa argitara eraman, toki-Jaurpideko Oinarriak Arauzkotzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legeak bere 70.2 artikuluan adierazten duena beteaz.

Ordenantza osoa Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (2018/10/08)