Eduki publikatzailea

Administrazio-prozeduren epeak etetea

Koronabirusagatik ezarri den alarma-egoera dela-eta

COVID-19agatik sortu de krisi sanitarioa kudeatzeko alarma-egoera ezartzen duen martxoaren 14ko463/2020 Errege Dekretuak (2020ko martxoraen 14ko EAO, 67. zk.), hirugarren xedapen gehigarrian administrazio-epeen etetea ezartzen du:

1.- Sektore publikoko erakundeen prozeduren zehaztapenak bertan behera geratzen dira eta prozedurak izapidetzeko epeak eteten dira. Errege Dekretu honen indarraldia edo indarraldiaren luzapenak amaitzean hasiko dira berriz epeak zenbatzen.

Beraz, etenda geratu dira egun Pasaiako Udalean irekita dauden administrazio-prozedura guztien epeak.