Eduki publikatzailea

Argitaratze-data: 2021/03/11

Pasaiako udalerrian euskara sustatzeko jardueretarako diru-laguntzak arautzen dituen ordenantza. Aldaketaren hasierako onarpena

Udalbatzak 2021eko otsailaren 23an egindako bilkuran erabaki du hasierako onarpena ematea Pasaiako udalerrian euskara sustatzeko jardueretarako diru-laguntzak arautzen dituen ordenantzaren aldaketari.

Iragarki honen bitartez, jendaurrean jartzeko izapidea eta interesdunentzako entzunaldiaren izapidea abian jartzen dira, 30 egun baliodunez, erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

Erreklamazio edo iradokizunik aurkezten ez bada, hasierako onarpen hau behin betikoa izango da.

Iragarkia 2021ko martoxaren 11n Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu da

 

Ordenantzaren testua.

PDF (0,1 Mb)

(kolore horiz onartu diren aldaketak)