Eduki publikatzailea

Argitaratze-data: 2020/09/21

Diru-laguntzen Plan Estrategikoa 2020-2022

Behin betiko onarpena

Pasaiako Udalbatzak 2020ko otsailaren 25ean hasierako onarpena eman zion Pasaiako Udaleko, Pasaia Musikal Fundazio Publikoko eta Pasaiako Udal Euskaltegiko 2020-2022 Dirulaguntzen Plan Estrategikoari; erabaki hori jendaurrean jarri da eta, alegaziorik aurkeztu ez denez, akordioa behin betiko onartutzat jotzen da, eta Plan osoa argitaratzen da, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 70.2. artikuluan xedatutakoarekin bat.

Plana 2020ko irailaren 21eko Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

 

Pasaiako Udalaren, Pasaia Musikal Fundazio Publikoaren eta Pasaiako Udal euskaltegiaren Diru-laguntzen Plan Estrategikoa 2020-2022

PDF (0,3 Mb)