Eduki publikatzailea

Diru-laguntzak kultur jarduerak eta programak finantzatzeko

Eskaerak aurkezteko epea: Abenduaren 17a arte

Irekita dago epea 2017 urteko kultur jarduerak eta programak diruz laguntzeko eskaerak egiteko. Deialdi bakarra egingo da, eta hortaz, aurkeztu beharko da ikasturte osoari dagokion dokumentazioa. Eskaerak aurkezteko epea 20 egun naturalekoa izango da, deialdia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Zehazki agiri hauek aurkeztu behar dituzue:

  • Eskari orri berezia.  Garrantzitsua da inprimaki horien atal guztiak behar bezala betetzea. Gainera, egindako gastuen egiaztagiriak erantsi beharko dizkiozue eskaerari. 
  • Gastuen frogagiriak. Gogoratzen dizuegu fakturetan hornitzailearen izena eta IFZ (Identifikazio Fiskaleko Zenbakia) jarri behar direla, eta dagokion zerga (PFEZ edo BEZ). Titularra PFEZ edo BEZ ordaintzetik salbuetsita badago, fakturan hala adierazi beharko da.

Eskaerak non aurkeztu?: