Eduki publikatzailea

Argitaratze-data: 2020/11/24

Administrari laguntzaile diren karrerako funtzionarioak (C2 taldea) barne sustapen bidez administrari plazetara (C1 taldea) sartzea

Oinarriak eta eskaera-orria

2020/1470 Alkate Dekretuaren bitartez honakoa erabaki da:

Lehena. Onestea «Administrari laguntzaile diren karrerako funtzionarioak (C2 taldea) barne sustapen bidez administrari plazetara (C1 taldea) sartzeko oposizio bidezko hautaketa prozesua»ren deialdia eta oinarri arautzaileak, I. eranskinean jasotakoarekin bat. 

Bigarrena. Deialdi honen iragarkia Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN eta Pasaiako Udaleko web orrialdean argitara dadin agintzea.

Hirugarrena. Deialdi honen laburpena Estatuko Aldizkari Ofizialean argitara dadin agintzea.