Eduki publikatzailea

Pasaiako Udal Araudi Organikoa aldatzea. Hasierako onarpena.

Erreklamazioak aurkezteko, irailaren 18a arte

Udalba tzak 2019ko uztailaren 23an egindako bilkuran erabaki du hasierako onarpena ematea Pasaiako Udal Araudi Organikoaren aldaketari.

Iragarki honen bitartez, jendaurrean jar tze ko izapidea eta interesdunen tza ko en tzu naldiaren izapidea abian jar tzen dira, 30 egun baliodunez, erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

Erreklamazio edo iradokizunik aurkezten ez bada, hau behin betikoa izango da.

Iragarpen hau Gipuzkoako Buletin Ofizialean argitaratu da.