Eduki publikatzailea

Argitaratze-data: 2019/04/29

2018ko Kontu Orokorraren aldeko txostena

Erreklamazioak egiteko epea, maiatzaren 16a arte

Pasaiako Udaleko Kontu Batzorde Bereziak apirilaren 16an izandako bileran, 2018 ekitaldiko Udaleko eta Erakunde Autonomoen Kontu Orokorraren aldeko txostena eman du.

Gipuzkoako Toki Erakundeen aurrekontuei buruzko abenduaren 19ko 21/2003 Foru Arauak 63.3 artikuluan ezarritakoa betez, aipatutako kontua jendaurrean ikusgai jarriko da, 15 egunez, nahi duenak erreklamazioak, eragozpen-adierazpenak edo oharrak aurkeztu ahal izateko. Batzorde Bereziak haiek aztertu eta bidezko jotzen dituen egiaztapenak egin eta gero, beste txosten bat egingo du.

Kontu Orokorra, Batzorde Bereziaren txostenekin eta egindako erreklamazio, eragozpen-adierazpen eta oharrekin batera, Osoko Bilkuran aztertuko da, udalbatzak, hala badagokio, onar dezan.

Iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean