Kudeaketa plana

 

KUDEAKETA PLANA 2018-2019 Euskaraz

Helburuak, ekintzak, aurrekontuak eta kronograma

2018ko martxoaren 5ean Tokiko Gobernu Batzarrak onartua

 

PLAN DE GESTIÓN 2018-2019 Castellano

Objetivos, acciones, presupuestos y cronogramas

Aprobado en Junta de Gobierno Local el 5 de marzo de 2018