Web edukia bistaratu
2016ko urtarrilaren 26ko 2016/107 alkate ebazpenaren bidez, Pasaiako Udaleko plantillan Udaltzaingoko ofizial plaza bat karrerako funtzionarioekin betetzeko deialdia eta oinarriak onartzea, erakunde arteko mugikortasuna baliatuz, Udaltzaingoko eta Ertzaintzako ofizialaren pareko kategoria dela kontuan izanik. Lanpostuaren ezaugarriak: Udaltzaingoko ofizial arduraduna, 04.401, C sailkapen taldekoa, C1 azpitaldekoa, administrazio bereziko eskalakoa, zerbi tzu berezien azpieskalakoa, udaltzain klasekoa.

 

Informaziorako telefonoa: 943 34 53 61

Eskaerak aurkezteko epea: 2016ko otsailaren 22a arte (hau ere barne).