Web edukia bistaratu

Ibi Iraunkorra

KONTZEPTUA EDO DEFINIZIOA
Ibilgailu bati lokal batera sartzeko baimena ematea; eta, horren ondorioz, besteei bide publikoko zati horretan aparkatzeko debekua ezartzea.

BEHAR DIREN AGIRIAK, ETA HORIEK NOLA LORTU

  • Lokalaren kokapen-planoa.
  • Eskatzailearen adierazpena, lokal hori beste inolako jarduera edo helburutarako erabiliko ez delako konpromisoarena.
  • Lokalaren krokisa, ibilgailuentzako plazak adierazten dituena.
  • Fatxadaren argazkia.

IZAPIDETZEA

ESKAERA-ORRIA bete (orri honen bukaerak aurkituko duzu) eta udal Erregistro Orokorrean utzi aukera hauetaz baliatuz:

  1. Erregistro Orokorraren egoitza: Donibane kalea 19, 20110 Pasaia.
  2. Internet bidez:

Oharra: Internet bidez sartu ahal izateko, Pasaiako udalak onartzen dituen IDENTIFIKAZIO SISTEMA bat eduki behar da.

HARREMANETARAKO

Telefonoa: 943 344034
e-posta: udaltzain@pasaia.net
EPEA
Eskaera edozein momentutan egin daiteke.
ZENBATEKOA

Eskatzaileak Udal Gordailuzaintzan ordaindu beharko ditu dagozkion udal eskubideak, udalak likidazioa egin eta hari jakinarazi ondoren, indarrean dauden Zerga-ordenantzen arabera. Kasuan kasuko zenbatekoa jakiteko, begiratu Zerga-Ordenantzen 08-04. atala.

BESTE HAINBAT OHAR INTERESGARRI
Baldintza hauetan arauturikoaz gain, Jabari publikoaren erabilera pribaturako tramitazio, kontzesioa e.a. arautzen duen ordenantza, ibilgailuak garajeetara sartzeko eta aparkalekua gordetzeko aplikatuko da.
DATUEN BABESA
Prozedura honen bidez eskuratutako datu pertsonalak adierazitako izena eta helburua duen fitxategian jasoko dira; fitxategiaren erantzulea Pasaiako Udala da.

  • Fitxategiaren izena: UDALTZAINGOAREN INTZIDENTZIAK
  • Fitxategiaren xedea: Udaltzaingoak burututako aktuazioen erregistro eguneratua
  • Aurreikusitako lagapenak: Ez dira lagapenak aurrikusten

Fitxategiaren berri eman zaio Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, eta datuen segurtasuna bermatzeko behar diren segurtasun neurriak dauzka. Edonola ere, eskabide-orria sinatzeak esan nahi du eskatzailea guzti honen jakitun dagoela, eta onespena ematen duela bere datuak adierazitako helbururako erabiltzeko, baita goian adierazitako helbururako datuak lagatzeko ere.
Emandako datuak atzitzea eska daiteke, bai eta datuak zuzentzea, ezereztea eta aurka egitea ere, beti ere indarreko legediak xedatutakoa kontuan hartuta. Horretarako, eskaera bat bidali behar zaio, idatziz, udalean datuak erabiltzeko ardura duen pertsonari, ondorengo helbidera:
PASAIAKO UDALA / Ayuntamiento de Pasaia
Donibane kalea 19, 20110 PASAIA
Eskaerak datu hauek izan behar ditu: izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidea, eskatzen dena zehatz-mehatz adierazita, data, interesdunaren sinadura eta fitxategiaren izena.
Informazio gehiago: DATUEN BABESA
Azkenik, eskatzaileak adierazten du eman duen informazioa benetakoa dela; ez duela berarentzat kaltegarria izan daitekeen informaziorik ezkutatu edo aldatu; eta badakiela benetakoa ez den daturen bat emanez gero, edo daturen bat ezkutatuz gero, ezin izango dela zerbitzua behar bezala eman.

 

Fitxategiak