Web edukia bistaratu

Ordainagiriak Helbideratzea

Zer da?

 • Udalari dagozkion ordainagiriak banku-kontu baten bidez ordaintzea da.
 • Helbideratzea aldatu daiteke edo ezeztatu daiteke.
 • Zerga ezberdinetarako helbideratze ezberdinak erabil daitezke.
 • Helbideratzea indarrean egongo da kontrakoa adierazi bitartean, beraz, ez da berritu behar.
 • Kargua borondatezko epeko azken eginean egingo da, zatitutako ordainketak izan ezik (hobariekin eta gabe)
 • Araudi ezargarria: Pasaiako zerga ordenantzak

Eskaera-orria bete eta aurkezteko jarraibide orokorrak

 • Eskatzailearen datuak bete (pertsona fisikoek: abizenak, izena eta NA. Pertsona juridikoek: izen soziala eta IFZ). Eskabidea ordezkari baten bitartez aurkeztu nahi baduzu, bere datuak ipini (ordezkaritzaren baimena edo ahalorde-agiria erantsi behar da).
 • Eskatzailea eta bankuko kontuaren jabea pertsona ezberdinak badira, azken honen datuak behar dira. Halaber, pertsona honek eskaera sinatu beharko du derrigorrez.
 • Ordenagailuz bete dezakezu, ondoren fitxategia gorde eta Interneteko Udal Erregistroan sartu (alta-erregistro bat egin eta ondoren fitxategia erantsi). Internet bidez egin ahal izateko, zeure burua identifikatu beharko duzu udalak onartutako Identifikazio Sistema batekin
 • Halaber, eskaera inprimatu edo eskuz bete dezakezu (arren, letra argi eta irakurgarriarekin), eta ondoren Erregistro Orokorrera eraman: Pasaiako Udala, Arizabalo etxea, Donibane kalea 19, 20110 Pasaia.
 • Azkenik, korreo arruntaren bidez ere igorri dezakezu (nahi baduzu udal-erregistroko sarrera-eguna eskabidea postetxean uzten duzun egun berbera izatea, gutun-azal irekian eraman, postetxeko funtzionarioak behar bezala data jarri eta zigilatu dezan).

Berariazko jarraibideak

 • Azaldu zerga bakoitzarekin zer egin nahi duzun: helbideratu, banketxeko kontua aldatu edota helbideratzea kendu. Kasu bakoitzean, eskatzen diren datuak bete itzazu baita ere.

Eskaera honekin batera aurkeztu behar diren agiriak

 • Ez da ezer erantsi behar.

Eskaera aurkezteko epea

 • Borondatez ordaintzeko epea bukatu baino zazpi egun lehenago. Hortik aurrera jasotzen diren eskariek hurrengo urterako balioko dute.

Informazioaren zuzentasuna

 • Sinatzaileak adierazten du emandako datuak zuzenak direla. Datuen faltsutasunak edota ongi ez emateak espedientearen izapidetze okerra eragin dezake; halaber, udalak dagozkion erantzukizunak eska diezazkioke.

Datuen babesa

 • Fitxategiaren izena: BILKETA
 • Fitxategiaren xedea: Zerga mota desberdinen diru-bilketa.
 • Aurreikusitako lagapenak: ez da lagapenik aurreikusten.
 • Sinatzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen du eta, kasu balitz, baita lagatzeko ere.
 • Atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak udalaren aurrean gauzatu daitezke. Informazio gehiago

Fitxategiak