Web edukia bistaratu

Ohiko Bizileku Ez Diren Etxebizitzak Errekargua Ez Aplikatzeko Eskaera

Zer da?

 • Bizileku ez diren bizileku erabilerako ondasun higiezinek OHZn %150eko errekargua izango dute (Pasaiako zerga-ordenantzen 2-3. atala eta uztailaren 4ko 4/2012 Foru Araua – 2012/07/10eko GAO, 131 zkia –).
 • Etxebizitza ohiko bizilekua delako frogatzat hartuko da:
  • Ur kontsumoa Pasaian aurreko ekitaldian etxebizitza eta pertsonako batez besteko 2/3 bada gutxienez.
  • Ur kontsumo gutxieneko egiaztatzerik ez bada, elektrizitate kontsumoa hartu ahal izango da kontuan, eta hau gutxienez izan behar da etxebizitzako 2150 kwh eta/edo 800 kwh pertsona eta urteko.
 • Ez dute errekargurik izango kasu hauek:
  • OHZn hobariren bat dutenak
  • Ostatu jarduerari atxikitakoak
  • Errentan emateko erakunde publiko baten esku daudenak
  • Kontratu pribatu bidez 9 hilabete baino gehiago alokatutakoak
  • Ikasleei errentan emandakoak
  • Zahar etxe eta antzekoetan erroldatutako pertsonenak
  • Alokatzea edo saltzea eragotzita dutenak
  • Lanbide edo merkataritza jardueretan ari direnak
  • 39/2006 Mendetasun Legearen onuradunak
  • Oinordekotzan hartua dutenak (bi urte)

Eskaera-orria bete eta aurkezteko jarraibide orokorrak

 • Eskatzailearen datuak bete (pertsona fisikoek: abizenak, izena eta NA. Pertsona juridikoek: izen soziala eta IFZ). Eskabidea ordezkari baten bitartez aurkeztu nahi baduzu, bere datuak ipini (ordezkaritzaren baimena edo ahalorde-agiria erantsi behar da).
 • Eskatzailea eta bankuko kontuaren jabea pertsona ezberdinak badira, azken honen datuak behar dira. Halaber, pertsona honek eskaera sinatu beharko du derrigorrez.
 • Ordenagailuz bete dezakezu, ondoren fitxategia gorde eta Interneteko Udal Erregistroan sartu (alta-erregistro bat egin eta ondoren fitxategia erantsi). Internet bidez egin ahal izateko, zeure burua identifikatu beharko duzu udalak onartutako Identifikazio Sistema batekin
 • Halaber, eskaera inprimatu edo eskuz bete dezakezu (arren, letra argi eta irakurgarriarekin), eta ondoren Erregistro Orokorrera eraman: Pasaiako Udala, Arizabalo etxea, Donibane kalea 19, 20110 Pasaia.
 • Azkenik, korreo arruntaren bidez ere igorri dezakezu (nahi baduzu udal-erregistroko sarrera-eguna eskabidea postetxean uzten duzun egun berbera izatea, gutun-azal irekian eraman, postetxeko funtzionarioak behar bezala data jarri eta zigilatu dezan).

Berariazko jarraibideak

 • Eskaera orrian "Zenbaki finkoa" delakoa eskatuko zaizu. Ondasun Higiezinen gaineko Zergako (OHZ) ordainagirian azaltzen da

Eskaera honekin batera aurkeztu behar diren agiriak

 • Etxebizitza bizilekua dela egiaztatzen duen edozein dokumentu, edota salbuetsitako egoera dagoela egiaztatzen duena.

Eskaera aurkezteko epea

 • Udalak errekargua ezarriko zaizula jakinarazten dizunetik, 15 egun

Informazioaren zuzentasuna

 • Sinatzaileak adierazten du emandako datuak zuzenak direla. Datuen faltsutasunak edota ongi ez emateak espedientearen izapidetze okerra eragin dezake; halaber, udalak dagozkion erantzukizunak eska diezazkioke.

Datuen babesa

 • Fitxategiaren izena: BILKETA
 • Fitxategiaren xedea: Zerga mota desberdinen diru-bilketa.
 • Aurreikusitako lagapenak: ez da lagapenik aurreikusten.
 • Sinatzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen du eta, kasu balitz, baita lagatzeko ere.
 • Atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak udalaren aurrean gauzatu daitezke. Informazio gehiago

Fitxategiak