Udaltzaingoaren ofizialorde plaza baten hautaketa prozesua (barne promozioa)