Web edukia bistaratu
Irisgarritasun Planak hasierako onarpena jaso zuen 2019ko irailaren 24an.
2019ko abenduaren 11 arte interesdunek espedientea ikusi ahal izango dute, eta egoki iritzitako erreklamazioak eta iradokizunak aurkeztu ahalko dituzte.Errekalmaziorik ez balego, plana behin betiko onartutzat emango da. 
Web edukia bistaratu

Irisgarritasun Planaren helburuak dira bizi-kalitatea hobetzea, pertsonen berdintasuna eta gizarte-kohesioa hobetzea; eta horretarako, eremu eta eraikin publikoen eta komunikazio- eta garraio-elementuen irisgarritasun unibertsala lortu nahi da.

Irisgarritasun Planari hasierako onarpena eman zion Udalbatzak 2019ko irailaren 24an; gero jendaurrean jarri zen 30 egun baliodunez, 2019ko urriaren 28ko GAOn eta Pasaiako udalaren web orrian eta iragarki-taulan argitaratu ondoren.

Web edukia bistaratu
 

1. liburukia: ALDERDI OROKORRAK

PDF (0,5 Mb)

 

2. liburukia: ARAUDIA

PDF (5,9 Mb)

 

3. liburukia: BIDE PUBLIKOAN JARDUTEKO PLANA

PDF (21 Mb)

 

4. liburukia: UDAL-ERAIKINETAN JARDUTEKO PLANA

PDF (15,5 Mb)

 

 

5. liburukia: GARRAIOA

PDF (28,8 Mb)

 

6. liburukia: KOMUNIKAZIOA

PDF (1,4 Mb)

 

7. liburukia: LABURPENA

PDF (0,7 Mb)


1. eranskina: JARDUKETEN PLANOAK

PDF (108 Mb)

2. eranskina: JARDUKETAK OINEZKOENTZAKO IBILBIDEETAN

PDF (8,3 Mb)

3. eranskina: ELEMENTU MEKANIKO BERTIKALEN PROPOSAMENA

PDF (3,9 Mb)