Web edukia bistaratu

Hobaria Etxebizitza Hutsen Programan Parte Hartzeagatik

Zer da?

 • Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 30eko 316/2002 Dekretuak araututako “Etxebizitza Hutsen Programa”n parte hartzen duten etxebizitzek ondasun higiezinen gaineko zergaren kuota osoaren % 25eko  hobaria izango dute.
 • Informazio gehiago: Pasaiako zerga ordenantzen 7. atala

Eskaera-orria bete eta aurkezteko jarraibide orokorrak

 • Eskatzailearen datuak bete (pertsona fisikoek: abizenak, izena eta NA. Pertsona juridikoek: izen soziala eta IFZ). Eskabidea ordezkari baten bitartez aurkeztu nahi baduzu, bere datuak ipini (ordezkaritzaren baimena edo ahalorde-agiria erantsi behar da).
 • Eskatzailea eta bankuko kontuaren jabea pertsona ezberdinak badira, azken honen datuak behar dira. Halaber, pertsona honek eskaera sinatu beharko du derrigorrez.
 • Ordenagailuz bete dezakezu, ondoren fitxategia gorde eta Interneteko Udal Erregistroan sartu (alta-erregistro bat egin eta ondoren fitxategia erantsi). Internet bidez egin ahal izateko, zeure burua identifikatu beharko duzu udalak onartutako Identifikazio Sistema batekin
 • Halaber, eskaera inprimatu edo eskuz bete dezakezu (arren, letra argi eta irakurgarriarekin), eta ondoren Erregistro Orokorrera eraman: Pasaiako Udala, Arizabalo etxea, Donibane kalea 19, 20110 Pasaia. Horrela eginez gero, udala saiatuko da eskaera aurkeztutako unean bertan ebazten.
 • Azkenik, korreo arruntaren bidez ere igorri dezakezu (nahi baduzu udal-erregistroko sarrera-eguna eskabidea postetxean uzten duzun egun berbera izatea, gutun-azal irekian eraman, postetxeko funtzionarioak behar bezala data jarri eta zigilatu dezan).

Berariazko jarraibideak

 • Eskaera orrian "Zenbaki finkoa" delakoa eskatuko zaizu. Ondasun Higiezinen gaineko Zergako (OHZ) ordainagirian azaltzen da

Eskaera honekin batera aurkeztu behar diren agiriak

 • BIZIGUNErekin egindako “mandatu-kontratua”

Eskaera aurkezteko epea

 • Urtero, otsailaren 1etik martxoaren 15a bitartean.

Informazioaren zuzentasuna

 • Sinatzaileak adierazten du emandako datuak zuzenak direla. Datuen faltsutasunak edota ongi ez emateak espedientearen izapidetze okerra eragin dezake; halaber, udalak dagozkion erantzukizunak eska diezazkioke.

Datuen babesa

 • Fitxategiaren izena: BILKETA
 • Fitxategiaren xedea: Zerga mota desberdinen diru-bilketa.
 • Aurreikusitako lagapenak: ez da lagapenik aurreikusten.
 • Sinatzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen du eta, kasu balitz, baita lagatzeko ere.
 • Atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak udalaren aurrean gauzatu daitezke. Informazio gehiago

Fitxategiak