Web edukia bistaratu

Etxe-Etxeko Laguntza Eskatzea

Zer da?

Etxean etxeko lanak edo zaintza pertsonala egin edota familia eta/edo etxeko hezkuntza emateko laguntza. Zerbitzu honen helburuak hauek dira:

 • Autonomia-galera prebenitu eta/edo konpentsatzea, eguneroko bizitzako jarduerak egiteko eta/edo etxea bertan bizi ahal izateko moduan mantentzeko laguntza eskainita.
 • Arretarako sare naturala osatzen duten zaintzaileei laguntzea.
 • Zerbitzuaren erabiltzaileak euren ingurunean integratzen laguntzea, isolamendu egoerak saihestuta.
 • Egoera arriskutsuak saihesteko ekintzen bidez elkarbizitzarako giroa hobetzea.
 • Beste hainbat zerbitzuren beharra izan dezaketen egoerak antzemateko elementu gisa balio izatea.

 

Eskaera-orria bete eta aurkezteko jarraibide orokorrak

 • Eskatzailearen datuak bete (pertsona fisikoek: abizenak, izena eta NA. Pertsona juridikoek: izen soziala eta IFZ). Eskabidea ordezkari baten bitartez aurkeztu nahi baduzu, bere datuak ipini (ordezkaritzaren baimena edo ahalorde-agiria erantsi behar da).
 • Eskatzailea eta bankuko kontuaren jabea pertsona ezberdinak badira, azken honen datuak behar dira. Halaber, pertsona honek eskaera sinatu beharko du derrigorrez.
 • Ordenagailuz bete dezakezu, ondoren fitxategia gorde eta Interneteko Udal Erregistroan sartu (alta-erregistro bat egin eta ondoren fitxategia erantsi). Internet bidez egin ahal izateko, zeure burua identifikatu beharko duzu udalak onartutako Identifikazio Sistema batekin
 • Halaber, eskaera inprimatu edo eskuz bete dezakezu (arren, letra argi eta irakurgarriarekin), eta ondoren Erregistro Orokorrera eraman: Pasaiako Udala, Arizabalo etxea, Donibane kalea 19, 20110 Pasaia.
 • Azkenik, korreo arruntaren bidez ere igorri dezakezu (nahi baduzu udal-erregistroko sarrera-eguna eskabidea postetxean uzten duzun egun berbera izatea, gutun-azal irekian eraman, postetxeko funtzionarioak behar bezala data jarri eta zigilatu dezan).

 

Eskaera honekin batera aurkeztu behar diren agiriak

 • Eskatzailearen izenean egingo den eskaera, udalari zuzendua (erantsirik doan ereduaren arabera)
 • NA, AIZ edo eskatzailearen pasaportearen fotokopia, eta beharrezkoa denean, bizikidetza-unitatearena.
 • Titularraren edo bizikidetza-unitatearen osasun-txartelaren fotokopia.
 • Errenta-aitorpenaren fotokopia, eta aitorpena izan ezean, Ogasunak egindako ziurtagiria, aitortzaileen zentsuan ez dagoela agertzen duena (Okendo, 20; edo Secundino Esnaola, 10-12; edo Errotaburu, 2)
 • Gipuzkoako Foru Ogasuneko jarduera eta ondasunen ziurtagiria.
 • Aurrezki kutxa edo banketxeetako ziurtagiriak, abenduaren 31ko saldoa zehaztuta eta aurreko urteko interesak zehaztuta.
 • Pentsioaren ziurtagiria
 • Diru-sarreren ziurtagiria (nominak...)
 • Minusbalioaren aitorpenaren fotokopia (hala izanez gero)
 • MBB balorazioaren eskaera
 • Balorazioa egiteko familia-sendagilearen edo espezialistaren txosten ofiziala behar da. Txostenean agertuko da zein gaixotasun duen eta beharrezko tratamendua zein den.

 

Eskaera aurkezteko epea

 • Edozein unetan

 

Informazioaren zuzentasuna

 • Sinatzaileak adierazten du emandako datuak zuzenak direla. Datuen faltsutasunak edota ongi ez emateak espedientearen izapidetze okerra eragin dezake; halaber, udalak dagozkion erantzukizunak eska diezazkioke.

 

Datuen babesa

 • Fitxategiaren izena: GIZARTE ZERBITZUEN KUDEAKETA
 • Fitxategiaren xedea: Gizarte zerbitzuen kudeaketa.
 • Aurreikusitako lagapenak: ez da lagapenik aurreikusten.
 • Sinatzaileak bere datu pertsonalak tratatzeko baimena ematen du eta, kasu balitz, baita lagatzeko ere.
 • Atzitzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideak udalaren aurrean gauzatu daitezke. Informazio gehiago

 

Fitxategiak