Web edukia bistaratu

Zerga Ordenantzen Aldaketen Taula

Ondorengo taulan zehazten dira denboran zehar Zerga Ordenantzek izan dituzten bertsio ezberdinak eta bertsio bakoitzan aldatu diren atalak. Halaber, uneoro indarrean zeuden Ordenantzen testuen estekak azaltzen dira.

Lehenengo erreferentzia beti izango da indarrean dagoena.

Udalbatza GAO Aldatu diren atalak


Testu osoa

2016/04/26  2016/06/13

07-05. HAUR ESKOLA
07-06. KULTURA ETA HEZKUNTZA ARLOKO PROGRAMAK
07-07. PASAIA MUSIKAL
07-08. PASAIAKO KIROLGUNEAK
07-09. GAZTERIA ETA KIROL AREN ARLOKO PROGRAMAK
07-10. ARROKAUNDIETA ATERPETXEA
07-13. EUSKARA ARLOKO PROGRAMAK
07-19. EUSKALTEGIA

PDF
2015/10/27 2015/10/30

Idazpuru berria: 07-08. PASAIAKO KIROLGUNEAK, lehengo 07-08, 07-09 eta 07-10 idazpuruak batzen ditu.

ALDAKETAK:

01. ORDENANTZA OROKORRA, ZERGEN ETA TOKI-ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUEN KUDEAKETA, BILKETA ETA IKUSKARITZA ARAUTZEN DUENA
02. ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
03. TRAKZIO MEKANIKOZKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
04. HIRI-LURREN BALIO-GEHITZEAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
05. JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
06. ERAIKIN, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
07. ORDENANTZA, ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BIDERATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUENA
07-01. DOKUMENTUAK EGITEA
07-08. PASAIAKO KIROLGUNEAK
07-09. GAZTERIA ETA KIROL ARLOKO PROGRAMAK
07-11. EUSKARA ARLOKO PROGRAMAK
07-13. UR HORNIDURA ETA HARGUNEEN INSTALAZIOA
08. ORDENANTZA, UDAL JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBO EDO USTIAPEN BEREZIAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN DITUENA
08-03. JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOA

PDF
2015/04/24 2015/06/11 02. Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza
03. Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza
07-07. Pasaia musikal
07-13. Euskara arloko programak
07-19. Euskaltegia
PDF
2014/11/03 2014/12/22  Idazpuru berriak: 07-10. ANTXOKO FRONTOIA eta 07-22. BIZIKLETEN ERREGISTRO ZERBITZUA (07-10 idazpurutik 07-22 arte, hurrenez hurren aldatu dira).
Aldaketak:
01. ORDENANTZA OROKORRA, ZERGEN ETA TOKI-ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUEN KUDEAKETA, BILKETA ETA IKUSKARITZA ARAUTZEN DUENA
02. ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
03. TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
04. HIRI-LURREN BALIO-GEHITZEAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
05. JARDUERA EKONOMIKOEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
06. ERAIKIN, INSTALAZIO ETA OBREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA
07. ZERBITZU PUBLIKOAK ESKAINTZEAGATIK ETA JARDUERA ADMINISTRATIBOAK BIDERATZEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEKOA DEN ORDENANTZA
07-01. DOKUMENTUAK EGITEA
07-08. DONIBANEKO KIROLGUNEA
07-09. TRINTXERPEKO KIROLGUNEA
07-10. ANTXOKO FRONTOIA
07-16. HONDAKIN BILKETA
07-19. EUSKALTEGIA
07-22. BIZIKLETEN ERREGISTRO ZERBITZUA
PDF
2014/07/10 2014/10/22 Idazpuru berria: 08- 05: BOU NABARRAKO Parking-aren Tasak (aurreko 08-05 idazpurua 08-06 atalera pasa da) PDF
2014/05/06 2014-07-23 (Akatsen zuzenketa GAO 2014/08/06) 07-05. Haur Eskola
07-06. Kultura eta hezkuntza arloko programak
07-07. Pasaia Musikal
07-08. Donibaneko kiroldegia
07-09. Trintxerpeko kirolgunea
07-12. Euskara arloko programak
07-18. Euskaltegia
PDF
2014/03/26  2014-03-26 07-14. Ur hornidura eta harguneen instalazioa
07-15. Hondakin bilketa
PDF
2013/11/05  2013/12/24 01. Ordenantza orokorra, zergen eta toki-zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa eta bilketa arautzen duena.
02. Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza.
03. Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza.
04. Hiri-lurren balio-gehitzearen gaineko zerga arautzen duen ordenantza.
05. Jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen ordenantza.
07-01. Dokumentuak egitea.
07-02. Ibilgailuak eta beste zer batzuk ibilgetzea, erretiratzea eta gordetzea.
07-04. Zaharren udal egoitzako fundazioa.
07-08. Donibaneko kiroldegia.
07-09. Trintxerpeko kirolgunea.
07-10. Gazteria eta kirol arloko programak.
07-14. Ur hornidura eta harguneen instalazioa.
07-15. Hondakin bilketa.
07-16. Hileta zerbitzuak.
07-17. Udal ondasunen ustiapena.
07-18. Euskaltegia.
07-19. Taxi-autoen eta alokatzeko diren ibilgailuen lizentziak eta baimenak.
07-20. Hirigintza-espedientea bideratzeagatik.
08-01. Udalaren bide publikoen lurzoru, lurpe edo hegalaren erabilera pribatiboa edo ustiapen berezia, hornidura zerbitzuetako enpresa ustiatzaileen aldekoa.
08-02. Artzaintza.
08-03. Jabari publikoaren erabilera pribatiboa.
08-04. Ibilgailuak finka barrura sartzea eta gelditzearen erreserba.
08-05. Udal jabetzako ondasun higiezinen erabilera pribatiboa.
PDF
 2013/04/30  2013/06/17  07.05 – Haur eskola
07.06 – Kultura eta hezkuntza arloko programak
07.07 – Pasaia Musikal
07.08 – Donibaneko kiroldegia
07.09 – Trintxerpeko kirolgunea
07.10 – Gazteria eta kirol arloko programak
07.11 – Arrokaundieta aterpetxea
07.12 – Euskara arloko programak
07.15 – Hondakin bilketa
07.16 – Hileta zerbitzuak
07.18 - Euskaltegia
PDF
 2012/12/19  2012/12/28 01. Ordenantza orokorra, zergen eta toki-zuzenbide publikoko beste diru-sarrera batzuen kudeaketa eta bilketa arautzen duena.
02. Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza.
03. Trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza.
04. Hiri-lurren balio-gehitzearen gaineko zerga arautzen duen ordenantza.
05. Jarduera ekonomikoen gaineko zerga arautzen duen ordenantza.
07-01. Dokumentuak egitea.
07-02. Ibilgailuak eta beste zer batzuk ibilgetzea, erretiratzea eta gordetzea.
07-04. Zaharren udal egoitzako fundazioa.
07-06. Kultura eta hezkuntza arloko programak.
07-08. Donibaneko kiroldegia.
07-09. Trintxerpeko kirolgunea.
07-10. Gazteria eta kirol arloko programak.
07-13. Saneamendua.
07-14. Ur hornidura eta harguneen instalazioa.
07-15. Hondakin bilketa.
07-16. Hileta zerbitzuak.
07-17. Udal ondasunen ustiapena.
07-19. Taxi-autoen eta alokatzeko diren ibilgailuen lizentziak eta baimenak.
07-20. Hirigintza-espedientea bideratzeagatik.
08-01. Udalaren bide publikoen lurzoru, lurpe edo hegalaren erabilera pribatiboa edo ustiapen berezia, hornidura zerbitzuetako enpresa ustiatzaileen aldekoa.
08-02. Artzaintza.
08-03. Jabari publikoaren erabilera pribatiboa.
08-04. Ibilgailuak finka barrura sartzea eta gelditzearen erreserba.
08-05. Udal jabetzako ondasun higiezinen erabilera pribatiboa.
PDF
 2012/10/23  2012/11/13  INDARGABETZEA 08-01.A Zerga-ordenantza, telefonia mugikorreko zerbitzu-enpresei ezarritako tasak arautzen dituena, jabari publikoaren erabilera pribatiboa egin eta aprobetxamendu berezia lortzeagatik, 2011 eta 2012 urteetakoa. Indargabetze erabakia. PDF
 2012/06/12 2012/07/30

01. ORDENANTZA OROKORRA, ZERGEN ETA TOKI-ZUZENBIDE PUBLIKOKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUEN KUDEAKETA ETA BILKETA ARAUTZEN DUENA   
07-05. HAUR ESKOLA
07-06. KULTURA ETA HEZKUNTZA ARLOKO PROGRAMAK
07-08. DONIBANEKO KIROLDEGIA
07-09. TRINTXERPEKO KIROLGUNEA
07-10. GAZTERIA ETA KIROL ARLOKO PROGRAMAK
07-11. ARROKAUNDIETA ATERPETXEA
07-12. EUSKARA ARLOKO PROGRAMAK
07-18. EUSKALTEGIA

PDF
2012/05/04 2012/06/20 07-07. Pasaia Musikal
08-03. Jabari publikoaren erabilera pribatiboa: ustiapen berri bat gehitzeko
PDF
2011/10/26 2011/12/30 2012/01/01ean indarrean sartu zen testua PDF
2011-05-19 2011-07-05 Ikastaroko tasak:
07-05. Haur eskola
07-06. Kultura eta hezkuntza arloko programak
07-07. Pasaia Musikal
07-08. Donibaneko kiroldegia
07-09. Trintxerpeko kirolgunea
07-10. Gazteria eta kirol arloko programak
07-11. Arrokaundieta aterpetxea
07-12. Euskara arloko programak
07-18. Euskaltegia
08-03B taula gaineratzen da
08-03. Jabari publikoaren erabilera pribatiboa
PDF
2010-11-17 2010-12-31 Urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen testua PDF
2010-06-01 2010-07-20 Ikastaroko tasak:
07-05. Haur eskola
07-06. Kultura eta hezkuntza arloko programak
07-07. Pasaia Musikal
07-08. Donibaneko kiroldegia
07-09. Trintxerpeko kirolgunea
07-10. Gazteria eta kirol arloko programak
07-11. Arrokaundieta aterpetxea
07-18. Euskaltegia
Zerga-egintza bat gehitzen da
07-17. Udal ondasunen ustiapena
PDF
2010-06-01 2010-06-08 08.01 A ZERGA-ORDENANTZA, TELEFONIA MUGIKORREKO ZERBITZU-ENPRESEI EZARRITAKO TASAK ARAUTZEN DITUENA, JABARI PUBLIKOAREN ERABILERA PRIBATIBOA EGIN ETA APROBETXAMENDU BEREZIA LORTZEAGATIK. PDF
2009-10-27 2009-12-28 urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen testua PDF
2009-06-30 2009-08-31 Ikastaroko tasak:
07-05. Haur eskola
07-06. Kultura eta hezkuntza arloko programak
07-07. Pasaia Musikal
07-08. Donibaneko kiroldegia
07-09. Trintxerpeko kirolgunea
07-10. Gazteria eta kirol arloko programak
07-11. Arrokaundieta aterpetxea
07-12. Euskara arloko programak
07-18. Euskaltegia
Testu aldaketak
07-06. Kultura eta hezkuntza arloko
programak
08-05. Udal jabetzako ondasun higiezinen
erabilera pribatiboa
PDF
2009-03-31 2009-06-04 02. Ondasun Higiezinen gaineko Zerga. Bizikidetza unitateei onartutako hobaria kentzen da. (-> diru-laguntzak) PDF
2008-11-06 2008-12-31 urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen testua PDF
2008-07-29 2008-09-16 07-04. ZAHARREN UDAL EGOITZAKO FUNDAZIOA. Etxebizitza tutelatuetako erabiltzaileentzako jangela-zerbitzua PDF
2008-06-25 2008-08-18 Ikastaroko tasak:
07-08. Donibaneko kiroldegia
07-09. Trintxerpeko kirolgunea
PDF
2008-05-27 2008-07-16 Ikastaroko tasak:
07-05. Haur eskola
07-06. Kultura eta hezkuntza arloko programak
07-07. Pasaia Musikal
07-10. Gazteria eta kirol arloko programak
07-11. Arrokaundieta aterpetxea
07-12. Euskara arloko programak
07-18. Euskaltegia
Aldaketa teknikoak
07-14. Ura hornitzea eta hartuneak
07-15. Hondakin bilketa
07-19. Taxi-autoen eta alokatzeko diren ibilgailuen lizentziak eta baimenak
08-03. Jabari publikoaren erabilera pribatiboa
08-04. Ibilgailuak finka barrura sartzea eta gelditzearen erreserba.
PDF
2008-02-05 2008-04-09 07-04. ZAHARREN UDAL EGOITZAKO FUNDAZIOA. Adineko pertsona autonomoentzako bizileku eta bizikidetzako zerbitzua PDF
2007-10-30 2007-12-27 urtarrilaren 1ean indarrean sartu zen testua PDF