Eduki publikatzailea

Kontratazio txikiak egiteko prozedura administratiboen gidaliburua indargabetzea

Udalbatzak 2018ko abenduaren 11an egindako bilkuran erabaki du hasierako onarpena ematea «Pasaiako udalak kontratazio txi kiak egiteko prozedura administratiboen gidaliburua» indargabetzeko akordioari.

Iragarki honen bitartez, jendaurrean jartzeko izapidea eta interesdunentzako entzunaldiaren izapidea abian jartzen dira, 30 egun baliodunez,  erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu ahal izateko.

Erreklamazio edo iradokizunik aurkezten ez bada, hasierako onarpen hau behin betikoa izango da.