Visor de contenido web

Zerbitzu hauek ematen dizkie Euskara Zerbitzuak udalerriko elkarteei:

 • Euskarazko testuen zuzenketa.
 • Erdarazko testuen itzulpena.
 • Hizkuntza-aholkularitza.

Zerbitzu honetaz baliatzeko bete beharreko baldintzak:

 • Pasaian kokatutako elkartea izatea. Ez da partikularrentzako itzulpenik egingo.
 • Erakunde ofizialen menpeko erakundea ez izatea.
 • Idatziak edo testuak jendaurrean zabaltzeko izatea.
 • 3 orri baino gehiago ez izatea.
 • Testua euskarri informatikoan aurkeztea.
Pasaian kokatuta dauden elkarteetako begiraleei eta entrenatzaileei ohiko euskara-eskoletarako diru-laguntzak ematen dizkie Pasaiako Udalak, bai herriko euskaltegietan ikasten ari direnei, bai kanpoko euskaltegietan ikasten ari direnei ere.
Diru-laguntzaren zenbatekoa

 • Matrikularen % 100
 • % 50 ikastaro hasieran itzuliko da, eta beste erdia, ikastaro amaieran baldintzak bete dituela ziurtatu ondoren.

Oharra: HABEk, lehen eta bigarren mailak egiaztatzeko ematen dituen diru-laguntzekin bateragarria izango da, betiere matrikularen beraren kostua gainditzen ez badu.

Bete beharreko baldintzak

 • Pasaiako elkarteren batean hezitzaile edo entrenatzaile lanetan aritzea.
 • Ikastaroan ematen diren ikastordu guztietatik, gutxienez % 85 jasotzea.
 • Ikastaroa amaitzea.
 • Maila bakoitzari dagozkion azterketa guztiak egitea.


Eskabideak eta aurkeztu beharreko dokumentuak

Hasierako dokumentuak: Eskabidea

Noiz:
.- Urrian hasten diren ikastaroak: ikastaroa hasi eta hilabeteko epean.
.- Otsailean hasten diren ikastaroak: ikastaroa hasi eta hilabeteko epean.

Non:
.- Udaleko Euskara Zerbitzuan: Euskadi etorbidea, 61.

Zer:
.- Eskabide-orria beteta.
.- Elkartearen ziurtagiria, Pasaiako elkarteren bateko hezitzailea dela egiaztatzeko.
.- Ikastaroaren ordainagiriaren kopia.

Amaierako dokumentazioa
Noiz:
.- Ikastaroa amaitu eta hilabeteko epean.

Non:
.- Udaleko Euskara Zerbitzuan: Euskadi etorbidea, 61.

Zer:
.- Euskaltegiaren agiria, datu hauek jasotzen dituena: asistentzia eta ebaluazioak.
.- Nortasun-agiriaren fotokopia.
.-Foru Ogasuneko zerga-betebeharrak eguneratuta dituela egiaztatzen duen agiria.

Herriko elkarteei, beren jardunari loturiko material asko gazteleraz dutenez,  euskarazko hainbat material eskuratzeko laguntza ematen die Pasaiako Udalaren Euskara Zerbitzuak:

Baldintzak:

 • Eguneroko jardueran erabiltzen den materiala izatea.
 • Lehenagotik eskuratua izan ez den materiala izatea.
 • Bestelako erakundeen aldetik eskuratzeko modukoa ez izatea.

Eskaera egiteko modua:
  Eskabide orria bete eta Euskara Zerbitzuan aurkeztea.

Eskaerarekin batera aurkeztu beharrekoak:
  Eskatutako materiala nola erabiliko den eta elkarteko zein partaidek erabiliko duen azalduko duen txostena.

Pasaian kokatuta dauden elkarteetako begiraleei eta entrenatzaileei ohiko euskara-eskoletarako diru-laguntzak ematen dizkie Pasaiako Udalak, bai herriko euskaltegietan ikasten Pasaiako Udalak laguntza hauek ematen dizkie euskara-plana egin nahi duten elkarteei:

1.- Baliabideak
        Euskara-plana diseinatzeko eta haien jarraipena egiteko aholkularitza teknikoa.

2.- Aholkularitza

 • Elkartearen euskara-erabileraren diagnostikoa: euskararen ezagutza, erabilera eta motibazioaren neurketa.
 • Euskara-planaren diseinua: lortu nahi den egoera helburutzat hartu eta hura betetzera iristeko behar diren ekintzak zehaztea.
 • Euskara-planaren inplementazioa: elkartearekin adostutako diseinutik abiatuta zehaztutako ekintzak aurrera eramatea.


Prozesu hori gauzatzeko, aholkularitza teknikoa jasoko du elkarteak.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2007ko azaroaren 14ko Euskara Batzorde Informatiboaren irizpena aztertu ondoren, hauxe erabaki zuen :

"Eskolatik kalera" egitasmoko hitzarmena sinatua duten elkarteetako begiraleei, begirale eta zuzendari ikastaroak euskaraz egiteko diru-laguntza lerroa irekitzea, euskaraz jardun behar duten begiraleek prestakuntza euskaraz jaso dezaten.

Diru-laguntza kopurua:

Matrikularen %100 diruz lagunduko da eta diru-itzulketa bi alditan egingo da ; lehenengoa, %50a, ikastaro hasieran, eskaera eta ordainagiria aurkezten direnean eta bigarren %50a ikastaroa amaitu eta ezarri diren baldintzak bete dituztela egiaztatzen dutenean.


Betebeharreko baldintzak:

 • Asistentzia: ikastaroan ematen diren ordu guztien %85 bete beharko da eta ikastaroa amaitzen denean hori ziurtatzen duen agiria aurkeztu beharko du begiraleak euskara zerbitzuan 2.zatiaren ordainketa bideratu ahal izateko.
 • Ikastaroa euskaraz egin duela ziurtatzen duen agiria eta ikastaroan zehar banatzen den materialaren kopia bat aurkeztu beharko du euskara zerbitzuan.
 • Foru Ogasuneko zerga-betebeharrak eguneratuta dituela egiaztatzen duen agiria.
Visor de contenido web

Zerbitzu hauek ematen dizkie Euskara Zerbitzuak udalerriko elkarteei:

 • Euskarazko testuen zuzenketa.
 • Erdarazko testuen itzulpena.
 • Hizkuntza-aholkularitza.

Zerbitzu honetaz baliatzeko bete beharreko baldintzak:

 • Pasaian kokatutako elkartea izatea. Ez da partikularrentzako itzulpenik egingo.
 • Erakunde ofizialen menpeko erakundea ez izatea.
 • Idatziak edo testuak jendaurrean zabaltzeko izatea.
 • 3 orri baino gehiago ez izatea.
 • Testua euskarri informatikoan aurkeztea.

 

Zerbitzu hauek ematen dizkie Euskara Zerbitzuak udalerriko elkarteei:

 • Euskarazko testuen zuzenketa.
 • Erdarazko testuen itzulpena.
 • Hizkuntza-aholkularitza.

Zerbitzu honetaz baliatzeko bete beharreko baldintzak:

 • Pasaian kokatutako elkartea izatea. Ez da partikularrentzako itzulpenik egingo.
 • Erakunde ofizialen menpeko erakundea ez izatea.
 • Idatziak edo testuak jendaurrean zabaltzeko izatea.
 • 3 orri baino gehiago ez izatea.
 • Testua euskarri informatikoan aurkeztea.

 

Zerbitzu hauek ematen dizkie Euskara Zerbitzuak udalerriko elkarteei:

 • Euskarazko testuen zuzenketa.
 • Erdarazko testuen itzulpena.
 • Hizkuntza-aholkularitza.

Zerbitzu honetaz baliatzeko bete beharreko baldintzak:

 • Pasaian kokatutako elkartea izatea. Ez da partikularrentzako itzulpenik egingo.
 • Erakunde ofizialen menpeko erakundea ez izatea.
 • Idatziak edo testuak jendaurrean zabaltzeko izatea.
 • 3 orri baino gehiago ez izatea.
 • Testua euskarri informatikoan aurkeztea.

 

Visor de contenido web

¿Como podemos describir el lenguaje HTML?

El lenguaje HTML es el lenguaje más elemental de una página Web, sin él, la Web, como lo conocemos hoy, no existiría. El dominio del lenguaje HTML es esencial para emprender cualquier tipo de proyecto Web.

El código HTML se interpreta y ejecuta en el navegador.

¿Como definir un lenguaje de programación como PHP?

Para que una Web permita un alto grado de interactividad con sus usuarios es preciso usar un lenguaje de alto nivel, como por ejemplo, PHP. Gracias a PHP podremos crear foros, redes sociales, y cualquier aplicación imaginable. PHP no se ejecuta en el navegador, sino en el servidor.

Aprender a programar en PHP lleva tiempo, pero merece la pena.

¿Para que sirven las bases de datos?

Las bases de datos permiten guardar la información de manera organizada y acceder a ella en cualquier momento. Para poder usar una base de datos en nuestra Web precisamos de un lenguaje de alto nivel como PHP. Las bases de datos nos permiten cosas que hacemos cada momento, como identificarnos en nuestra red social favorita.

####################

 

 

Capa uno